Y Daith i / the journey to Buenos Aires!   2 comments

Sam a Sions ath a fi i faes awyr Manceinion i ddecha ar y daith i Dde America. Distaw iawn oedd hi{n Manc a deud y gwir so dim sdres. Yr unig sdres dwi meddwl odd trio dal dagra nol wrth ddeu ta ta wth sami a sions! =( …Ond ffwrdd a fi. Geshi gardyn a presanta i agor ar y plen felly oni methu gwitiad so agor nw ar flight o Manc i Lundain Heathrow wnesi! Lyfli odd y 2! A sions wedi neu llyfr mwya YMESING am yn criw ni….tripiau Caerdydd a’r holl hwyl,nosweithiau allan , fahion shows…. a tripia dani di gal efo’n gilydd!! ddoth o a gwen i ngwynab i a dwi gwbo neitho os fyddai’n hiraethu am adra.

Nesi neud yn siwr efyd bo fi ffilmio Jini a Popi y buchod , Sboti a Cath fach ddu …y cathod a Jet a Fflei y cwn!! Ond fyddai cal rw jatsan efo nw ar skype gobeithio….a na dwim yn jocio , ond rhai ohonoch su nabo fi , dachi gwbo iawn na ddim joc di hyn!!

Eniwe! yn llundan cal awr a hanar o delay cyn cychwyn am Madrid! Ond na fo , oddom yn achosi traffath achos odd flight ddim yn mynd tan 1.05am!! (12.05 yn amser uk!)

Cyradd Madrid….sylwi wrth giwio wedyn ar rw foi digon od yr olwg deu gwir , oddo gwisgo sgert frown , bwts boxio brown , crys check fel un ffarmwr a cardigan brown! O gena fo piercings galore rownd i geg a gwallt hir ish wedi cael highlights!!! Oni meddwl….o naaaa lwc fi , fi fydd ista fo{r boi ma….ac ia….fi oedd!! Oedd y cradur di bod sharad efoi hun a bob dim yn y ciw! Flight yma yn llaw so dim posib newid set….dwi falch nesi ddim , nesi farnu fo ru fuan , oddo “free spirit” o foi de , decha ar ei daith i Antartica oeddo! dyna ma neu , trafeilio….berchen adeiladau i rentio mae o….nachi ffor wych o neu pres yn amlwg!! Oddo wrthi fodd ac yn andros o wybodus am wleidyddiaeth , gwledydd ayyb!  Oddo sharad yn uchel iawn ayyb ond dim bwys cuz oddom yn neu dim yn rong i neb er bod pawbn yn sbio lawr arno. Busnas teithio ma neu riwin edrych yn dda ma raid achos oddo ddim yn edrych yn 45 de! Fanijis i gysgu dipyn ddo , so gesi ddim fy mwydro gormod! Neshi ofyn iddy fo agor sandwij i fi….natho iwshoi geg….ych! a ych odd y bwyd fyd! wast o amser cwcio/neud o! Bwyd mwya ofnadwy welishi ers tro deu gwir :/ ond di cal cinio LYSH efo bobl y British Council heddiw , mewn lle dan goed cysgodol a bloda pinc!!

Yn ol at gyrraedd Buenos Aires…am 9.30am yn fama llu, ar ol cal fy 2 ges , ffwr a fi i chwilio am y private hire driver ma …. hawdd!! Oddo dal poster o enw fi fyny’n glir! Boi smart mewn siwt! Oddo ddimyn dalld lawar o Saesneg na ymraeg n siwr! Ond natho ddallt bo fi ynGymraes eniwe =)  Oni trio pracdisho fy Sbaeneg….Oh diar dwim yn dda iawn de! Dwi teimlo reit ddigwylidd yma ddim yn medru’r iaith. }Ond buan nai bigo fo fyny gobeithio. Wrth i 2 o British Council gerad a fi ir lle lyfli ma am ginio ‘ onw rhybuddio fi am Buenos Aires , Oni cerddad lawr stryd fel Oxford St Llundain rwsud , lot o siopa crand a rhai designer ayyb. Ond ma{r ardal yma yn denu lot fawr o dlodion sy’n dwyn. Mae 2 yma odd efo fi di cal petha di dwyn 4 gwaith! a di cael eu dal “gun point”. Sgeri! Man bechod bod ochr yna ir lle cuz wir wan , main lyfli ma! Peth cynta welishi or taxi …tractor!! wedyn lori yn cario gwartheg!Ddim fel loris uk de!  Ma na wyrddi yma ac wel ma’r haul yn dambaid heddiw! Di goro cal rw chenj o ddillad am bo fi chwsu tha mochyn!  Ma nw deud yma yn y swyddfa na “hogan sgidia poinc” fyddai cal fy adnabod!!!! “Not only you have pink DM’s ….they’re patent pink”!!! Reit taxi on the we felly nai gario mlaen wedyn ne foru! Dwi siwr fu gwely’n dda heno de!DWnim gai lonydd deu gwir ddo! Gewchi wbod yn fuan!! xxx (Taxi on it{s way so will translate and finish the blog about today soooon!!xxx

Advertisements

Posted February 23, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

2 responses to “Y Daith i / the journey to Buenos Aires!

Subscribe to comments with RSS.

  1. Oni meddwl bo fi wedi cyhoeddi hwn ar facebook yn buenos aires….opnd doni ddim! methu agor usb yn y lle internet ma , so driai eto foru i roi mwy o fy hanes!!!

    • Diddorol iawn Elliw edrych mlaen am y nesa wan cym ofal a enjoia dy hun, oh by the way fel sa saeson yn deud ” don’t judge a book by it’s cover” am y boi na dwi yn son. Hwyl Hester xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: