Yep un arall! Dwi on a rol!!!   Leave a comment

Blog 5.
Dydd Llun 19.3.12
Roedd gynnai wers Cymraeg cwrs Wlpan fel arfer heno am 7pm. Ond roedd y lleoliad yn Nhrelew yn wahanol! Lwcus i Luned alw draw tra oni paratoi a hel pethau at ei gilydd mor gyflym a phosib! Mae dydd Llun yn ddiwrnod llawn felly doedd dim posib dal bws yn gynt i gael digon o amser chwaith! Gwers am 7pm ag odd y bws yn gadael yma 6.30pm a chyrraedd am 6.55pm! Wedyn angen cerdded i adeilad Dewi Sant a minnau ddim yn cofio lle oedd o!! Felly mi wnaeth dynes yn y lle bws helpu fi , (odd Luned wedi gofyn iddi) doedd run o’r ddwy ohonom yn deall ein gilydd….ond diolch byth ei bod wedi penderfynu cerdded at adeilad Dewi Sant efo fi , achos roedd protest anferth gyda dros 5000 o bobl mae’n debyg yno,roeddynt yn gorymdeithio drwy un o’r strydoedd. Ar y pryd doedd geni ddim syniad beth oedd mynd mlaen! Roedd y ddynes odd yn helpu fi yn gafael yn fy llaw yn gwthio drwy’r holl bobl bechod! Beth bynnag  nesi gyrraedd diolch i’r ddynas ma! Ar ol holi wedyn , mae’n debyg mai protestio oherwydd beth sydd wedi digwydd i fachgen ifanc tua 17oed…..mae’n debyg ei fod yn mynd i wneud gwaith ysgol neu rywbeth yn Trelew , a cafodd ei ladd a torri ei ben i ffwrdd. Nid yr heddlu sy’n gyfrifol am chwilio am pwy sydd wedi gwneud neu rhywbeth…..mae adran arall sy’n gwneud hyny…..dwi ddim yn gwybod y manylion yn iawn i ddeud y gwir , ond dyma sydd wedi cael ei ddweud wrthyf. Felly angen bod yn ofalus yn Nhrelew.
Dydd Mawrth 22.3.12
Wnesi wneud ‘lemon cheese’ bora ma! Dwi ‘di coginio lot o wahanol betha yn fy nydd de …a jams , ond dim lemon cheese….ne lemon curd! Dwi meddwl achos bod Nain Gwenda (chwaer Nain) yn gneud un mor neis , doedd dim raid i mi drio gwneud peth a fydda fo byth cystal a un hi! Does na neb gystal a Nain Gwenda am wneud lemon cheese! Ond neshi roi go arni , mae mor hawdd ac wedi ei nodi yn fy llyfr rysait ers tro! Canlyniad: ddim fel un Nain Gwenda wrth gwrs , lliw tywyllach , ond blas neis iawn os gai ddeud!!  Esi am dro i weld Sybil wedyn  ,sy’n perthyn i mi a Pwpi’r ci! Esi a phlatiad o gacen gri iddi. Gesi maté gyda hi!  A mi wnaeth ginio neis iawn i mi hefyd chwarae teg iddi! Gesi chydig mwy o hanes fy nheulu. Roeddwn eisiau gwybod ble oedd bedd Grace Jones o Gapel Garmon , sef chwaer Mam Taid….neu haws deud Anti i Taid Carreg Lleon. Hi ddoth drosodd yma ar long yr Orita gyda’i gwr yn 1911. Byw wnaethant ar ffarm Pen Deryn yn ardal Lle Cul. Bu farw Grace , mam i 4 o fechgyn yn ifanc (37 oed dwi’n meddwl)  ar ol genedigaeth ei 4ydd  plentyn o be dwi’n ddeall.   Mae llawer o feddi wedi eu symud i fynwent arall neu rhywbeth felly a dydi Sybil na Vilda heb fod yn llwyddiannus yn darganfod un Grace Jones yn anffodus.  Claddwyd gŵr Grace , John Edwin Owen ,yn Buenos Aires gan mai fano y bu farw.
Dangosodd Sybil y ffordd adra dros y bryn i mi , dydi hi ddim yn bell o gwbl i gerdded i dý Sybil o nhy i beth bynnag , ond mae dros y bryn yn gynt a golygfa werth chweil!! byddai’n gwybod at tro nesa rwan!! 
Picio adra ac yna i’r Ysgol uwchradd drws nesa i ddysgu cwrs Pellach i rai disgyblion yno.
Dydd Mercher 21.3.12
Heno roedd ymarfer côr. Ymarfer at berfformio yn y ffair amaethyddol benwythnos olaf mis yma.

Dydd Iau 22.3.12
Roeddwn yn dechrau cwrs newydd gyda aelodau hyn bore ma yn Nhrelew. Dwy ddaeth tro ‘ma am 10.30am. Mi wnesi wir fwynhau eu cwmni a chael sgwrs yn Gymraeg! Roedd un wrth ei bodd yn siarad Cymraeg meddai hi , ond nad oedd ganddi neb i gael sgwrs rhugl a nhw! Felly dwi’n edrych mlaen i gael y cyfarfod wythnosol yma gyda nhw yn Nhrelew , dwi am drio rhoi chydig o hanes o Gymru iddynt a hefyd cael copi o bapur bro lleol i mi sef yr Odyn!! Ond dydi post ddim ar ei orau yma mae’n debyg…..gall gymryd amser i gyraedd! Gai drio beth bynnag!  Gofynnodd un i mi “ers pryd wyt ti yma?” A doeddwn heb feddwl…..roedd hi’n fis union i’r diwrnod arnai’n cyrraedd Trelew– Dydd Iau llu! Mis wedi fflio heibio yma rhaid dweud!

 

Dydd Sadwrn 23.3.12
Wedi deffro am 8.30am , smwddio rhyw chydig a ballu , cael galwad am 10am….Dad….cwestiwn cynta fi “Ydi Popi´n iawn?” Dad….”Mai di cael llo bora ma” Oni wedi dotio lan!! Ac isho gwbod bob dim!! oedd o wisg ei din , felly diolch byth mai bach ydio!! A bod Dad adra i dynnu fo! Llo gwrw belgian blue. Aros wan yn eiddgar am lun ….methu aros! A dwi am enwi´r llo yn enw o Batagonia , ond rhaid ei weld yn gyntaf wrth gwrs cyn enwi!!! Wedyn gorffen gneud fy hun yn barod at fynd heddiw i weld y dique , sef argae yn gymraeg! Dique Ameghino , yn Chubut. Mynd efo Luned a Tegai! Mae nhw mor dda efo fi de!! Mynd yno drwy Dolavon. Cyrraedd yno i weld creigiau anferth coch a dwr yr argae yn rhedeg yn liw glas bendigedig!! Golygfeydd godidog bois bach!! Llyniau ar facebook yn fuan! Gesi weld dipyn o fywyd gwylllt , yn bryfaid , adar a cheffylau. Gwych!! Er dwi ddim yn ffan o bryfaid! Roedd llwyth o sioncyn y gwair (grass hopper) yn neidio o gwmpas yna! Roedda ni cael picnic bach yno i ginio , roedd Luned yn bwyta (fel mae tipyn adra hefyd) tomato fel tasai´n bwyta afal llu! A mae´n debyg meddai hi bod yr hen Gymru yma yn arfer bwyta Tomatos aeddfed coch iawn gyda siwgwr a hufen!!!!!!
Yn ol at yr argae…dyffryn oedd o gyda ´ranches´yn bennaf a gafodd ei foddi i greu argae rhag llifogydd neu os oedd prinder dwr. Doedd dim gwrthwynebiad lawer gan ei fod yn syniad da. Maent hefyd yn cynhyrchu trydan yno. Ar y ffordd o fano , aethom i amgueddfa o´r fath bach yn Nhir Halen neu 28 de Julio sef pentref.  Yna yn y Gaiman yn y gimnasio roedd y Bolivians yn arddangos a gwerthu eu cynnyrch o lysiau a ffrwythau ayyb. Roedd eu cynnyrch o ansawdd gwych rhaid dweud. Dwi´n brysio wan oi orffen sgwennu gan mod i´n nhy Luned yn cael cip ar y we cyn mynda adra!! Felly tan tro nesa!! Adios amigos!xx

Advertisements

Posted March 24, 2012 by Elliw Baines in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: